EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)

May 5, 2024
tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)

 

Hội chợ gia cầm Trung Đông sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, tại RICEC Riyadh, Ả Rập Saudi.

Chào mừng bạn đến với chúng tôi, số gian hàng của chúng tôi: F1-2

(HENAN SILVER STAR POULTRY EQUIPMENT CO.,LTD)

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  0

 

 

Chúng tôi sẽ ở lại Riyadh cho đến khiNgày 18 tháng 5.

 

Chào mừng bạn đến liên lạc.số WhatsApp của tôi: +8613562024774

Mong được gặp anh ở đó!

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  1

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  2

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  3

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  4

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  5

tin tức mới nhất của công ty về EXPO Gà Trung Đông 13-15 tháng 5 năm 2024 (RICEC, Riyadh, Ả Rập Saudi)  6